“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cercetări recente de teren la aromânii din Peninsula Balcanică

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXI, p. 63
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 11

6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
3Grigore BrâncușEvoluția lexicului latin în aromânăFD, XXII-XXIII, 372003-2004
4Grigore BrâncușObservații asupra structurii vocabularului aromân în dicționarul lui Daniil MoscopoleanuSCL, XLIII (1), 391992
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: