Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, VI, p. 1-210
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 16

1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Manuela NevaciCercetări de geografie lingvistică în dialectele româneşti sud-dunăreneAOU, XXVII (2), 4252016pdf
1Manuela NevaciO cercetare sociolingvistică asupra dialectului aromânFD, XXXV, 1452016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Cătălina VătășescuElemente albaneze pe hărţile Atlasului lingvistic al dialectului aromânFD, XXXIV, 2542015pdf
1Manuela NevaciAspecte lingvistice ale contactului aromânilor cu albaneziiSIL5, 1422015pdf
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
2Nicolae SaramanduMomentul Moscopole în istoria raporturilor lingvistice româno-albanezeFD, XXXII, 1292013pdf
0Nistor BarduInfluenţa limbii albaneze asupra graiului de azi al aromânilor moscopoleni din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Aspecte lexicaleCult. ident.2013pdf
html
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
1Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
0Nistor BarduAspects of the Numeral in 18th Century Aromanian WritingsAOU, XVII, 233-2422006pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Nistor Bardu“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-leaAOU, XIV, 23-342003pdf
html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: