Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-lea

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 23-34
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:[Le u final dans la langue des écrits aroumains de la fin du XVIII e siècle] Les écrits aroumains de la fin du XVIII e siecle sont représentatifs pour la conscience linguistique des Aroumains; jusqu’à l’époque, cette conscience s’était manifestée seulement par l’utilisation orale, en famille, du dialecte maternel. Dans cet article nous avons étudié la réalisation et la distribution du u final dans les écrits (publiés) de Cavalioti, Daniil Moscopoleanul et Constantin Ucuta.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
3Nicolae SaramanduU final în graiurile aromâneiSCL, XXIX (3), 3291978
2Petru NeiescuSituația lui „u final” în dialectul aromân din Albania și din MacedoniaSCL, XXVII (3), 2311976
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
4Tache PapahagiOriginea Muloviștenilor și Gopeșenilor în lumina unor texteGS, IV (2), 1951930
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: