“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-lea

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 23-34
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:[Le u final dans la langue des écrits aroumains de la fin du XVIII e siècle] Les écrits aroumains de la fin du XVIII e siecle sont représentatifs pour la conscience linguistique des Aroumains; jusqu’à l’époque, cette conscience s’était manifestée seulement par l’utilisation orale, en famille, du dialecte maternel. Dans cet article nous avons étudié la réalisation et la distribution du u final dans les écrits (publiés) de Cavalioti, Daniil Moscopoleanul et Constantin Ucuta.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 13

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
3Nicolae SaramanduU final în graiurile aromâneiSCL, XXIX (3), 3291978
2Petru NeiescuSituația lui „u final” în dialectul aromân din Albania și din MacedoniaSCL, XXVII (3), 2311976
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
4Tache PapahagiOriginea Muloviștenilor și Gopeșenilor în lumina unor texteGS, IV (2), 1951930
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: