“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Studii de dialectologie şi toponimie

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 83

0Adrian TurculețDespre starea actuală a lui u final în graiul aromânilor din Grabova (Greava), AlbaniaFD, XXXIX, 173-1882020pdf
0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanTopical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)GIDNI, 6, 226-2312019pdf
html
0Dumitru Loșonți, Adelina Emilia MihaliDin toponimia comunei Ocna Şugatag, jud. MaramureșSCOL, XII (1-2), 107-1212019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
1Ioan HerbilAntroponimie oficială la ucrainenii maramureșeniCasa Cărții de Știință2019
0Daniela Butnaru
  • O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna
  • A diachronic analysis of the Crasna hydronim field
Diacronia, 8, A1212018pdf.ro
pdf.en
0Dragoș Moldovanu, Ana-Maria PrisacaruProfilul unui câmp toponimic polinuclear de origine est-slavă comună din valea mijlocie a SiretuluiALIL, LVIII, 892018pdf
html
1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
1Adrian ChircuAntroponimia Hatzegasiensis medievalia et praemoderna. Observaţii asupra numelor de persoană românești din Condica HaţeguluiICONN 4, 532017pdf
html
1Ana-Maria PrisacaruEtimologii toponimice între istorie, geografie şi lingvistică. Note pe marginea MDTMALIL, LVII, 311-3162017pdf
html
0Livia Nicoleta SarchizOnimizarea termenilor entopiciCIL2016/L, 2482017pdf
1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Dinu Moscal
  • Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică
  • The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues
Diacronia, 4, A562016pdf.ro
pdf.en
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
0Vasile FrățilăNote de toponimie bănățeanăAUT, LIV, 72016pdf
0Cristina FurtunăConversion to proper namesGIDNI, 2, 222-2312015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanPlace appellatives and place names in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş valleys (Caraş-Severin county)JRLS, 6, 658-6652015pdf
html
0Marius I. OrosDespre caracterul motivat al toponimelorNeamțu, 4942015pdf
1Vlad CojocaruAspecte ale modificării câmpurilor toponimicePhil. Jass., XI (2), 392015pdf
21Ion Toma101 nume de locuriHumanitas2015
0Margareta CoțofanăTermeni pentru hrană şi vestimentaţie în graiurile moldoveneşti din zona de nord (pe baza ALLR. Bas. vol. IV)BLM, 15-16, 472014-2015pdf
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Marius SalaO aniversare întârziată LR, LXII (2), 157-1582013pdf
html
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Ion TomaLes hypostases de la toponymisation en roumainELI, 11, 162012pdf
html
0Raluca TrifuRomanian composed toponyms (structure)SCOL, V (1-2), 2892012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
3Laura-Diana CizerToponimia judeţului Tulcea
Considerații sincronice și diacronice
Lumen2012html
1Anca-Maria BercaruRaporturi antroponimice sârbo-române. Criterii şi metodeRSL, XLVII (1), 172011pdf
1Daniela ButnaruAspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River BasinPhil. Jass., VII (1), 39-452011pdf
html
0Vasile FrățilăNames of Banat Towns/Villages of Hungarian OriginSCOL, IV (1-2), 392011pdf
html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
3Vasile FrățilăOiconime bănățene slave de origine antroponimicăAUT, XLVIII, 1452010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Adrian ChircuLes noms de localités du Pays de Hațeg et l’influence slaveStudia UBB, LIV (1), 872009
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (III)AUT, XLVII, 39-722009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
1Nistor BarduLa aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvisticeDistorsionări, 17-272009pdf
html
0Vasile FrățilăNote de toponimie munteneascăAUT, XLVII, 105-1142009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
1Emanuela DimaMecanisme semantice implicate în uzul antroponimic al unor apelative păstoreşti LR, LVII (1), 63-732008pdf
html
1Maria DobreNu sunt ce par a fi: capcane etimologice în toponimieFD, XXVII, 52008pdf
1Pârvu BoerescuCodex Comanicus: corespondenţe lexicale româno-cumane LR, LVII (4), 434-4582008pdf
html
0Vasile FrățilăOn several Romanian Hydronyms of Slavic OriginSCOL, I (1-2), 1112008pdf
html
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
1Viorica GoicuNume de familie, la origine supranume din Ţinutul Beiuş LR, LVII (4), 527-5362008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
2Nistor BarduAmong the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic ObservationsAOU, XVIII, 17-282007pdf
html
0Oana Magdalena CenacPrezenţe ale elementului slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0Marius ArbănașiToponimia submontană a Mehedințiului în grai localAUT, XLIV, 252006pdf
html
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Diana-Loredana ArbănașiEntopicul bahnă – certitudine în MehedințiAUT, XLII-XLIII, 172004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
3Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
0Nistor Bardu“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-leaAOU, XIV, 23-342003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
1Ioan PătruțOriginea și structura antroponimelor româneștiDR, s.n., VII-VIII, 159-1632002-2003pdf
html
1Eugen PavelTémoignages onomastiques dans les anciennes notes manuscrites roumainesOnomastik, 1532002pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Constantin-Ioan MladinConsiderații privind elementele lingvistice comune în graiurile din Banat și OlteniaDR, s.n., I (1-2), 1331994-1995pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].