“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromânei

Authors:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIX, p. 43-63
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 18

45Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
4Vasile ArvinteContribuţia lui Gustav Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneştiALIL, XXXIII, 291992-1993pdf
html
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
71Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
83Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
17Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
81Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
43Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
51Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
28Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
83Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: