“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Noi particularități ale subdialectelor dacoromîne

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, VI (1), p. 43
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 15

0Iulia MărgăritParticularităţi ale graiului din Uzdin (Voivodina, Serbia), reflectate în literatura dialectalăSCL, LXXII (1), 147-1602021pdf
0Daniela GîfuCreating of parallel lexicons for Romanian and MoldovanCCI, 3, 624-6332014pdf
html
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Maria MarinLocul graiurilor românești din Ungaria în structura dialectală a dacoromâneiFD, XXXII, 872013pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Nicolae FelecanRelația vocativ / nominativ la numele de persoanăLRM, XIX (5-6), 1952009pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Nicolae FelecanElemente latine în lexicul graiurilor din nordul țăriiDR, s.n., III-IV, 331998-1999pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].