“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Probleme de dialectologie română

Author:
Publisher:Astra
Place:Blaj
Year:

Citations to this publication: 17

0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Călin Florin Alexandru PopețLimba română și limbile slave. Influențe reciproce – Cazul particular al graiului carașoveanQR, V, 260-2732017pdf
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actualăCSP, II, 190-1962015pdf
1Tomasz KlimkowskiAspecte ale „aspectului” istroromân în context romanic şi slavAUB, LXIV, 35-462015pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
1Alfonso GermaniIl tipo dialettale del Lazio meridionale: alcuni fenomeni linguistici caratteristiciSID15, 1352014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

References in this publication: 147

13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
6Ana-Maria PopElemente de origine germană în dialectul istroromânAUT, XLIV, 201-2302006pdf
html
1Vasile FrățilăAlexandru Philippide și dialectele limbii româneAUI, XLIX-L, 2352003-2004
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
10Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
II. Fonetica
Editura Sedcom Libris2000
34Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
11Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
I. Formarea numelor de sate
Editura Sedcom Libris1999
10Ion-Horia BîrleanuEmigrări ardelenești la est de Carpați
Consecințe lingvistice
Sedcom Libris1998
5Nicolae SaramanduDespre coborârea aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. „Mărturia” lui KekaumenosSCL, XLVIII (1-4), 4071997
9Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
3Vasile FrățilăContribuții la studiul participiilor scurte de tipul văst, căst, găst etc. (Istoric. Atestări. Arie. Vechime)SCL, XLVII (1-6), 891996
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
6Ștefan GiosuDialectul istroromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXV, 751989
4Ion GhețieOriginea dialectelor româneLR, XXXVI (2), 1361987
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
5Vasile FrățilăGlosar dialectal. Valea Inferioară a TîrnavelorALIL, XXIX, 265-3191983-1984pdf
html
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
5Nicolae MocanuRiu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățeneCL, XXVII (2), 1521982
1Vasile ArvinteAtlasele lingvistice regionale românești. Pe marginea Noului atlas lingvistic român pe regiuni. Banat, ISCL, XXXIII (4), 3441982
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Dorin UrițescuOriginea și vechimea formelor pronominale dialectale îm, m-(-m)SCL, XXXI (2), 2071980
5G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromâneiSCL, XXXI (4), 4311980
4Rodica OrzaCu privire la iotacizarea verbelor în graiurile limbii româneCL, XXIV (1), 731979
4Ioan FaiciucDiftongul ea în poziția „e” în unele graiuri din BanatCL, XXIII (2), 2071978
5Adrian TurculețStructura dialectală a graiurilor româneşti din BucovinaALIL, XXVI, 971977-1978pdf
html
6Magdalena VulpeDespre aria de răspîndire a perfectului simplu în graiurile munteneștiCL, XXII (2), 2551977
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
6Petar AtanasovInfinitivul meglenoromânSCL, XXVII (2), 1371976
4Stelian DumistrăcelNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina. Probleme ale elaborăriiLR, XXV (5), 5471976
3Stelian DumistrăcelNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Probleme ale elaborării (II)ALIL, XXV, 551976pdf
html
2Vasile FrățilăUn fenomen fonetic dialectal: s > ș, z > j în unele grupuri consonantice urmate de sunete palataleLR, XXV (2), 2091976
1Aurel NicolescuT. Cipariu și problema dialectelor limbii româneFD, IX, 1891975
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
1Romulus TodoranO schimbare fonetică dialectală: s > ș și z > j în grupurile consonantice ale limbii româneCL, XX (1), 331975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
4Boris CazacuUn aspect al cercetării interdisciplinare: sociolingvisticaFD, VIII, 111973
1Ion GhețieAspecte ale evoluției africatelor ĉ și ĝ la fricative în graiurile moldoveneștiSCL, XXIV (6), 7071973
3Petăr AtanasovDespre palatalizarea consoanelor labiale în meglenoromânăSCL, XXIV (3), 2971973
3Dorin UrițescuObservații asupra unor fenomene dialectale românești: e > i̯e; ḱ, ǵ > ć, đSCL, XXIII (2), 1591972
1Gr. RusuDin vocalismul graiurilor dacoromâne. În legătură cu [ă] în poziție protonicăCL, XVII (2), 2351972
6N. MocanuAsupra rotacismului dacoromân. Situația actuală în Țara Moților (comunele Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, jud. Alba)CL, XVII (1), 811972
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
1Ion GhețieNote asupra trecerii lui ă proton la a în MaramureșSCL, XXII (3), 2971971
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
4Maria-Luiza PurdelaContribuție la studiul unui fenomen fonetic românesc dialectal: ă protonic > aCL, XV (2), 2651970
2Vasile ArvinteAtlasul lingvistic al Moldovei şi Bucovinei (ALMB)ALIL, XXI, 5-91970pdf
html
1Vasile ArvinteConcepția lui A. Philippide cu privire la formarea limbii și a poporului românAUI, XVI, 11970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 5-181969pdf
html
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
16Tatiana Slama-CazacuIntroducere în psiholingvisticăEditura Științifică1968
10Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
1Vasile ArvinteCu privire la elementele vechi germanice ale limbii româneALIL, XVIII, 51967pdf
html
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
4Ion CoteanuCînd apar fricativele moldovenești ŝ și ẑ?LR, XV (3), 3061966
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
3Mircea BorcilăUn fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ș > s și j > z. II. Locul și reflexele fenomenului în microsistemul graiuluiCL, XI (1), 711966
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 13-331966pdf
html
4Victor IancuVechimea iotacizării verbelor româneștiCL, XI (2), 2711966
1Virgil Nestorescu, I. Popescu, Ion Robciuc, Mile TomiciNote etimologice și lexicaleLR, XV (1), 951966
2Boris Cazacu, Romulus TodoranObservații asupra lexicului dacoromân. (Trăsături specifice și arii lexicale)SCL, XVI (2), 1851965
6Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
3Ion Gheție, Mirela TeodorescuÎn legătură cu desinența -u a pers. 3 pl. a imperfectului indicativSCL, XVI (1), 871965
5Mircea BorcilăUn fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ș ca s și a lui j ca z în graiurile dacoromâne. I. Răspîndirea și situația actuală a fenomenuluiCL, X (2), 2691965
6Romulus TodoranO problemă de dialectologie istorică: ĉ > ŝ și ĝ > ẑ în graiurile moldoveneștiCL, X (1), 851965
4Victor IancuDespre „natura” iotacizării verbelor româneștiCL, X (2), 2811965
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
1Ion CoteanuReconstrucția așa-numitei „romîne comune”LR, XIII (4), 3461964
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
7Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
2Werner BahnerÎn legătură cu studiile despre elementele germane din vocabularul limbii romîneCL, VIII (1), 831963
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962
5Teofil TeahaGraiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilorLR, XI (1), 951962
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
3Alexandra RocericElemente germane în limba romînă (pe baza ALR)FD, III, 1771961
15Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
7Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
5Emil PetroviciBaza dialectală a limbii noastre naționaleLR, IX (5), 601960
1Ion Coteanuv mobil de la auxiliarul viitorului bănățeanSCL, XI (4), 8511960
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3I. StanObservații asupra evoluției ń > i̯ în limba romînăCL, IV (1-2), 491959
1Ioan PătruțProbleme de fonetică și morfologie. III. În legătură cu i̯ și u̯ în limba romînăCL, IV (1-2), 431959
4Victor VascencoElementele slave răsăritene în limba romînă (Periodizarea împrumuturilor lexicale)SCL, X (3), 3951959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
6Ion CoteanuȘi totuși istroromîna este limbăSCL, IX (3), 3911958
3Radu FloraGraiurile romînești din Banatul IugoslavFD, I, 1231958
4Dimitrie MacreaCîteva precizări în legătură cu problema dialectelor limbii romîneLR, V (4), 70-751956pdf
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
8Romulus TodoranDespre un fenomen fonetic romînesc dialectal: ă protonic trecut la aSCL, V (1-2), 631954
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
5Gavril IstrateNoțiunea „femeie stricată” și terminologia animalăBIFR, XI-XII, 4711944-1945
1Gr. ScorpanGraiul moldovenesc. Tendințe fonetice. – ExpresivitateBIFR, XI-XII, 4241944-1945
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
3Gheorghe IvănescuNoțiunea de romînă primitivă (Urrumänisch)BIFR, VII-VIII, 1651940-1941
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
7Gavril IstrateGraiul satului Nepos (jud. Năsăud)BIFR, IV, 501937
8I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IVGS, VII, 194-2301937
2Emil PetroviciContribuții la rotacism. La Moții din ScărișoaraDR, VIII, 149-1631934-1935pdf
4I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIIGS, VI (1-2), 163-1921933-1934
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
4Alexandru RosettiAsupra repartisărei dialectale a istroromîneiGS, V (1-2), 11931-1932
3Tache PapahagiDispariții și suprapuneri lexicale, IIGS, IV (1), 841929
6I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIGS, III (2), 381-4121928
2Al. BorzaPrimul dicționar de științe naturale românesc. „Vocabularium pertinens ad tria Regna Naturae” de Gh. ȘincaiDR, V, 5531927-1928pdf
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
9I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IGS, III (1), 175-2091927
5Tache PapahagiDispariții și suprapuneri lexicaleGS, III (1), 821927
7I.-A. CandreaTexte megleniteGS, II (1), 1001925
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 38-661924-1926pdf
9I.-A. CandreaTexte megleniteGS, I (2), 2611924
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
6I.-A. CandreaVieața păstorească la MeglenițiGS, I (1), 231923
1Ovid DensusianuOrientări nouă în cercetările filologiceGS, I (1), 11923
6G. GiugleaCuvinte și lucruri. Elemente vechi germane în orientul romanicDR, II, 327-4021921-1922pdf
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf
1Nicolae DrăganuEtimologii și notițe lexicograficeDR, I, 2931920-1921pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].