“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Asupra rotacismului dacoromân. Situația actuală în Țara Moților (comunele Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, jud. Alba)

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, XVII (1), p. 81
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 6

0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].