“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lingvistica romanică. Evoluție, curente, metode

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 36

0Ileana-Manuela RațExpresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc „Iancu Jianu, zapciu de plasă” și „Iancu Jianu, căpitan de haiduci” de Nicolae D. PopescuSJRS, 4, 210-2272021pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Ioan DănilăRecurs la adevărul ştiinţific – Giorge PascuClas. mod., 319-3262018pdf
html
0Ioana DavidThe language of the young – onomastic phraseologisms with argotic valueCCI, 5, 2202018pdf
html
0Ioan Milică
  • Fațetele diacroniei
  • The facets of diachrony
Diacronia, 5, A652017pdf.ro
pdf.en
1Ion MăriiNote lexicograficeDR, s.n., XXII (1), 352017pdf
html
2Valeria Guțu Romalo„cuvinte şi lucruri” – gînduri răzleţeChivu, 71-792017
1Anca PetrescuCategoria aspectului în gramaticile și studiile precomparatistePhil. Ban., X (2), 48-592016pdf
html
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanțială. Repere istorice (1)Phil. Ban., X (1), 402016pdf
0Călina PaliciucThe verbal aspect. Historical referenceGIDNI, 3, 225-2322016pdf
html
0Ioan MilicăMaeștrii argouluiArgotica, V, 112016pdf
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Anca PetrescuConcepţia lui Al. Philippide despre categoria gramaticală a aspectului verbalPhil. Ban., IX (2), 322015pdf
1Enikő PálSextil Puşcariu în şi despre diacronieCSP, II, 314-3262015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
1Viorica RăileanuSensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzătorLRM, XXIV (2), 852014pdf
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
0Inna Negrescu-BabușAspecte ale substratului lingvistic românesc în concepţia lui B. P. HasdeuPhilM, LV (3-4), 1162013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Liliana PopovschiAspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale)PhilM, LIV (3-4), 1472012pdf
html
0Vladimir ZagaevschiFenomene fonetice accidentale regionale în proza eminescianăSID14, 4402012pdf
0Sorin Cristian SemeniucClişeul în politica şi în presa românească posttotalitarăMass-media..., 205-2172011pdf
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Voica RaduRelaţii teoretice şi metodologice dintre lingvistica romanică comparativ-istorică şi lingvistica indo-europeanăPhil. Ban., III (2), 13-212009pdf
html
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
1Maria Laura RusLexical InnovationSCOL, I (1-2), 2522008pdf
html
1Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ioana AnghelGeorge Giuglea și Muzeul Limbii RomâneDR, s.n., III-IV, 931998-1999pdf
html
0Ion CalotăÎn legătură cu iotacizarea verbelor româneştiALIL, XXX, 1451985pdf
html
0Ion NuțăTerminologia corpului omenesc. Creaţii metaforice în graiurile populare din nord-estul MoldoveiALIL, XXX, 1951985pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].