“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Determinarea circumstanțială. Repere istorice (1)

Author:
Publication: Philologica Banatica, X (1), p. 40
p-ISSN:1843-4088
Publisher:Editura Mirton; Editura Amphora
Place:Timișoara
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
22Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
10Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: