“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Principii de istoria limbii

Author:
Publisher:Tipografia Națională; Editura Academiei
Place:Iași; București
Year:

Citations to this publication: 102

0Cristina Bezea
 • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemică
 • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemic
Diacronia, 13, A1802021pdf.ro
pdf.en
0Cristina Bezea
 • B.P. Hasdeu – ipostază a „specialistului român”
 • B.P. Hasdeu – hypostasis of the “Romanian specialist”
Diacronia, 14, A2002021pdf.ro
pdf.en
0Monica VasileanuDespre tratamentul contaminării lexicale în DEXAUB, LXX, 133-1492021pdf
html
0Anca PetrescuDefinirea aspectului. Probleme și interpretăriPhil. Ban., XIV (1), 158-1672020pdf
0Rodica NagyO gramatică de la 1918AUS, 34 (1), 243-2512020pdf
html
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
0Simona-Andreea ȘovaAlexandru I. Philippide și Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Contribuții privind polemica științificăPPISECE, VI (2), 283-2872019pdf
0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
0Lavinia Dălălău NastaArticolul şi categoria gramaticală a determinării – între afirmare şi negareClas. mod., 159-1682018pdf
html
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanțială. Repere istorice (1)Phil. Ban., X (1), 402016pdf
1Carmen-Gabriela Pamfil, Elena TambaOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippideALIL, LVI, 232016pdf
html
0Călina PaliciucThe verbal aspect. Historical referenceGIDNI, 3, 225-2322016pdf
html
2Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
 • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
 • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Alexandru Gafton, Adina ChirilăPrincipiul diacronic în edificarea normei literareAUI, LXI, 812015pdf
1Anca PetrescuConcepţia lui Al. Philippide despre categoria gramaticală a aspectului verbalPhil. Ban., IX (2), 322015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
0Enikő PálThe status of Romanian-Hungarian bilingualism in the old epoch of Romanian languageDICE, XII (1), 2372015pdf
html
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
5Silvia PitiriciuDerivate cu bază toponimică (litera C)CSP, II, 392-3992015pdf
0Simona-Andreea Șova
 • Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
 • The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
Diacronia, 2, A252015pdf.ro
pdf.en
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
2Carolina Popușoi„Realii” unităţi monetare în frazeología româneascăLR, LXIII (3), 3812014pdf
html
2Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
1Roxana-Magdalena DincăUtilizări modale ale verbelor a fi și a avea (în limba română veche)Diacronie–sincronie, I, 972014pdf
0Simona-Andreea ȘovaRomanian linguistic context of Alexandru I. Philippide’s era. PreliminariesCCI, 3, 911-9202014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Alexandru Laurențiu CohalAspecte stilistice şi sintactice ale gerunziului din unele naraţiuni oraleAUI, LIX, 201-2152013pdf
0Ana BirtalanAspecte contrastiv-comparative ale sinonimelor frazeologice substantivale în limbile română şi englezăPhilM, LV (3-4), 122-1322013pdf
html
1Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
1Eugen PavelAlexandru Philippide - între filologie şi istorie literarăAUI, LIX, 31-412013pdf
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
0Gheorghe PopaOn the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian languageLDMD, 1, 80-872013pdf
html
0Gheorghe Popa, Lilia TrincaUnele consideraţii privind conceptul de „dicţionar asociativ al limbii române”PhilM, LV (3-4), 64-752013pdf
html
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Marius-Radu ClimCâteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate românești și europeneMunteanu, 261-2762013pdf
1Roxana VieruOriginea Romînilor - din nou sub tiparAUI, LIX, 75-782013pdf
1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
3Sergiu DrincuAspectul verbal în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 872012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Victor CelacDin problemele lexicului moştenit în limba română (1) festucăLR, LXI (2), 163-1702012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Livia DuracConţinuturi, semnificaţii ale comunicării în presa scrisă post-decembristăMass-media..., 171-1812011pdf
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
1Ana-Maria TrantescuProbleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză. O perspectivă contrastivăAUG/XXIV, III (1), 1032010pdf
0Dorina Chiș-ToiaDerivarea cu prefixe în presa bănăţeană (1886-1918)Phil. Ban., IV (2), 56-662010pdf
html
0George RusnacEtimologii (I)LRM, XX (11-12), 882010pdf
1Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (VI)FD, XXIX, 1362010pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Antonio PatrașAlexandru Philippide la „Viaţa Românească”Phil. Jass., V (1), 79-882009pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena DănilăOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 69-772009pdf
html
4Eugen MunteanuCâteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 63-682009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
1Ionel ApostolatuAspecte ale contaminaţiei lexicale în limba românăAUG/XXIV, II, 2102009pdf
0Luminița BotoșineanuProblema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. PhilippidePhil. Jass., V (1), 7-152009pdf
html
0Mioara DragomirLocul limbii literare în doctrina lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 17-252009pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
2Gavril IstrateUn plural regional: neutrul în –auăPhil. Jass., III (2), 55-712007pdf
html
0Maria ChivereanuLa catégorie de l’aspect roumainELI, 3 (1), 1352007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0George RusnacFactorul popular-regional în cercetările etimologice structuraleLRM, XVI (11-12), 582006pdf
0Sergiy LuchkanynTeoria şi practica curentului neogramatic în lingvistica română în comparaţie cu lingvistica est-slavăIdent. cult.2006pdf
html
0George RusnacOriginea rom. (f)sat, oraș și a alb. fshatLRM, XV (11), 572005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
0Ștefania Pop-LelescuConsideraţii asupra lexicului expresiilor idiomatice din „Amintirile” lui Ion CreangăStudia UBB, V, 1091960
4Luiza Seche, Mircea SecheDespre etimologie populară și contaminațieLR, V (1), 25-351956pdf
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].