“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Alexandru Philippide - între filologie şi istorie literară

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIX, p. 31-41
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

21Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
4Alexandru PhilippideȘtiința noastră. Cum știm. Cum ar trebui să știm. Starea psihologicăAUS, XII (1), 1052006
10I. Oprișan (ed.)Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii
Vol. I–II
Minerva1986
96Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
18Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
18Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: