Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Philippide - între filologie şi istorie literară

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIX, p. 31-41
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
5Alexandru PhilippideȘtiința noastră. Cum știm. Cum ar trebui să știm. Starea psihologicăAUS, XII (1), 1052006
11I. Oprișan (ed.)Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii
Vol. I–II
Minerva1986
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: