Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemică
  • Alexandru Philippide – Sextil Pușcariu: polemic

Autor:
Publicația: Diacronia, 13, A180
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Supunînd analizei viața publică și culturală a epocii, Philippide identifică urme ale specialismului românesc la tot pasul. Determinat a demonta impostura și superficialitatea oamenilor de cultură, Philippide găsește de cuviință a lupta împotriva acestora prin intermediul polemicii științifice. Acest articol urmărește animozitatea creată între profesorul ieșean și lingvistul clujean Sextil Pușcariu, animozitate care a dat naștere unui dialog polemic savuros stilistic.
  • Subjecting to analysis the public and cultural life of the time, Philippide identifies at every turn traces of Romanian specialism. Determined to dismantle the imposture and superficiality of the people of culture, Philippide found it appropriate to fight against them through a scientific polemic. This article follows the animosity created between the professor from Iași and the linguist from Cluj Sextil Pușcariu, animosity which gave rise to a very stylistically delightful polemical dialogue.
Cuvinte-cheie:
  • filologie, istoria limbii, diacronie
  • philology, history of language, diachrony
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

1Eugen PavelAlexandru Philippide - între filologie şi istorie literarăAUI, LIX, 31-412013pdf
7Alexandru GaftonOriginea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la IaşiPhil. Jass., V (1), 51-552009pdf
html
2Cristina FlorescuAlexandru I. Philippide. Coordonate stilisticePhil. Jass., V (1), 43-502009pdf
html
11I. Oprișan (ed.)Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii
Vol. I–II
Minerva1986
10Sextil PușcariuPe marginea cărțilorDR, IV (2), 1303-14091924-1926pdf
3Alexandru PhilippideDicționarul Academiei Române sau Basmul cucoșului roșViața Rom., III (8), 257-2611908pdf
5Alexandru PhilippideCum se apără specialistul romînViața Rom., III (8), 16-281908pdf
1Alexandru PhilippidePseudoștiință contemporană: Elise Richter, Der innere Zusammenhang in der Entwicklung der romanische Sprachen, în 27. Beiheft zur Zeitschrift für romanische Philologie, p. 57-143Viața Rom., VI (10), 57-781908pdf
1Giorge Pascu„Adevărurile d-lui Pușcariu”Viața Rom., II (2), 368-3721907pdf
2Alexandru PhilippideSpecialistul Romîn
Contribuție la istoriea culturii romînești din secolul XIX
Editura „Vieții romînești”1907html
1Constantin BotezDicționarul Academiei și d. Sextil PușcariuViața Rom., I (10), 586-5891906pdf
1Giorge PascuDicționarul limbii române și d. PhilippideViața Rom., I (3), 426-4311906pdf
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO