Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la Iaşi

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 51-55
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our article, Originea românilor – the corner stone of the Iasi school of linguistics, is a concise presentation of both the scientific and moral virtues of the scholar who laid the foundations of the Iasi school of linguistics and his capital work, Originea românilor [The Origin of the Romanians], currently under revision.
Cuvinte-cheie:Alexandru Philippide, the history of the Romanian language, the linguistic school of Iasi
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 2

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: