Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen Sprachgeschichtsschreibung

Autor:
Publicația: Streifzüge durch die Romania. Festschrift für Gabriele Beck-Busse zum 60. Geburtstag, p. 115
ISBN:978-3-8382-1000-1
Editori:Astrid Lohöfer, Kirsten Süselbeck
Editura:ibidem-Verlag
Locul:Stuttgart
Anul:
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 20

2Carmen-Gabriela PamfilConcepţia lingvistică a lui G. IvănescuALIL, LIII, 2852013pdf
html
26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
7Alexandru GaftonOriginea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la IaşiPhil. Jass., V (1), 51-552009pdf
html
4Eugen MunteanuCâteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 63-682009pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
2Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: