Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva reflecţii asupra receptării ideilor humboldtiene în opera lui Alexandru Philippide

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 63-68
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Although he never quoted from Wilhelm von Humboldt directly, Alexandru Philippide (1859-1933), the great Jassyan linguist, articulated his linguistic conception on a few important ideas of the Humboldtian legacy. Particularly through his theory on the complementarity between the articulatory basis and the psychological one, as essential factors in explaining linguistic changes, Alexandru Philippide managed to avoid the excessive formalism that was predominant in the twentieth-century structuralist orientations.
Cuvinte-cheie:linguistic change, linguistic theory, Humboldtian legacy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 3

20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: