Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria limbii române

Autor:
Editura:Polirom
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Istoria limbii române

Citări la această publicație: 26

2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Luminița BotoșineanuCarmen-Gabriela Pamfil (1950–2017)Phil. Ban., XII (2), 189-1922018pdf
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
1Carmen-Gabriela Pamfil, Elena TambaOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippideALIL, LVI, 232016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
0Gabriela-Florentina BîrsanSome morphological peculiarities of the text Albina (ms. BAR 1357). The verbLDMD, 3, 806-8192015pdf
html
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
4Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
0Vasile FrățilăSextil Puşcariu şi dialectul de pe valea superioară a OltuluiCSP, I, 612015pdf
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena Dănilă TambaSoluţii etimologice pentru adjectivele neologice în -icesc, propuse de Dicţionarul AcademieiCult. ident.2013pdf
html
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].