Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 8, p. 148-155
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Researchers have shown a special interest in the texts belonging to the 16th century. The reason for doing this is simple: the texts represent the ample and safe evidences of the oldest stages of Romanian language. They’ve been transcribed and analyzed (in studies dedicated to all language compartments). From Coresi’s “Apostolul”, I. Bianu has published only the facsimiles. Alexandru Gafton turned his attention only to some of the words he found in this text that are no longer in use nowadays or changed their meanings. We have investigated only one of the language compartments of this old text, namely the part dedicated to the vocabulary. We are going to analyze it having in mind a comparison between this text and other texts written in the same century, especially other texts signed by Coresi.
Cuvinte-cheie:vocabulary, etymology, comparison
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: