Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea. Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga

Autor:
ISBN:9739312845
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Evoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea

Citări la această publicație: 64

0Ștefan Găitănaru
  • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
  • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
3Eugen Simion (coord.)Enciclopedia literaturii române vechiFundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române2018
1Alexandru MareșCuvinte-fantomă în ediţiile unor texte româneşti vechiLR, LXVI (1), 792017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton, un diacronist interesat de filosofia științeiGafton DHC Pitești, 332017pdf
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Ștefan GăitănaruLaudatio în onoarea domnului prof. univ. dr. Alexandru GaftonGafton DHC Pitești, 272017pdf
2Marinușa ConstantinCreativitatea lexicală în limba română vecheEditura Muzeul Literaturii Române2017
1Mioara DragomirHronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic
I. Descrierea lexicului. Raportare la lexicul din traducerile mitropolitului Dosoftei. Raportare la lexicul epocii; II. Aplicarea conceptului de bază psihologică / spirituală în lingvistică și filologie. Hronograful este traducerea lui Nicolae Milescu Spătarul
Editura Doxologia2017
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Iuliana BoboacăModalizarea epistemică propriu-zisă în limba română vecheGăitănaru, 982016
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC Târgoviște, 292016pdf
0Ștefan Găitănaru
  • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
  • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
1Cristian UngureanuElemente de discurs religios în traducerile românești ale Paradisului dantescEditura Sapientia2016
5Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
1Erika-Mária Tódor
  • Interdependenţele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român
  • The interdependencies of bilingual behaviour. Psycholinguistic and sociolinguistic profile of Hungarian-Romanian bilinguals
Diacronia, 2, A212015pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
1Emanuel ConțacDeterminări culturale și teologice în traducerea Noului TestamentEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
0Enikő PálReflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian TranslationsActa Sap., 6 (2), 211-2262014pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăThe proper deontical modalization in Old RomanianCCI, 3, 657-6642014pdf
html
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
0Zamfira MihailLes principes de traduction du Vénérable PaïssyTDR, VI2014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Iulia MaziluModalități de exprimare ale negației în Șeapte taine a besearecii. Iași, 1644Munteanu, 418-4282013pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
0Silvia ChioseaParticularitățile fonetice ale unui text din secolul al XVII-lea: Epistolă și Panegiric către Constantin Brâncoveanu (ms. Bar 766)Munteanu, 240-2512013pdf
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
1George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Maria Stanciu IstrateQuelques considérations sur les calques linguistiques en roumain ancien (XVIe – XVIIIe siècles)ELI, 6, 104-1132010pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
0Maria Stanciu IstrateCâteva consideraţii asupra calcurilor lingvistice apărute în româna vecheLR, LVIII (1), 31-402009pdf
html
1Alexandru GaftonPalia de la Orăştie – prima încercare de traducere a textului sacruAUI, LIV, 5-112008pdf
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
4Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
2Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
2Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
2Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 146

51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
9Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
6Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu: formele de tipul ziseiLR, XXXIII (5), 4261984
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
4Constantin FrâncuFormele de persoana a II-a singular de la imperativul negativ al verbelor a avea, a fi, a (a)duce, a face, a ziceLR, XXIX (1), 271980
5Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea numeralului articulat în construcții de tipul partea întîiaSCL, XXXI (2), 2131980
7Mariana CostinescuBiblia lui Luther, unul din izvoarele Apostolului coresianLR, XXIX (2), 1271980
3Virgil NestorescuElemente de frazeologie românească veche în documentele slavo-româneLR, XXIX (3), 2531980
2Aspazia RegușGenitiv-dativul feminin românesc în documentele istorice slavo-române (sec. XV–XVI)SCL, XXX (5), 4271979
1Virgil NestorescuStructuri sintactice românești în limba documentelor slavoneSCL, XXX (3), 2291979
5Constantin Ciuchindel (ed.)Psaltirea Hurmuzaki1979
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Constantin FrâncuDin istoria numeralului românesc: vechimea formelor pai̯sprezece, șai̯sprezece, șai̯zeciLR, XXVII (6), 5991978
1Constantin FrâncuDin istoria „genului personal”: vechimea și răspîndirea posesivelor scurtate în limba românăLR, XXVI (3), 2311977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
3Gheorghe ChivuAlternanța ѫ – ѧ în textele vechi româneștiLR, XXV (2), 1811976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
3Constantin FrâncuDin istoria „genului personal” în limba română: genitiv-dativul femininelor în -ca, -gaLR, XXIII (5), 4091974
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
4Lucia Djamo-DiaconițăConstrucții prepoziționale slave calchiate după limba română (în documentele de cancelarie din Țara Românească, secolul al XVI-lea)SCL, XXIV (4), 3891973
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
3Andrei AvramLa voyelle [u] dans umbla, umfla, umple(a) et quelques questions connexesRRL, XIII (1), 731968
2Andrei AvramLa diphtongaison de [é], [ó] et le passage de [ă] à [î] en daco-roumainRRL, XIII (5), 3971968
2Andrei AvramSur le rapport entre les voyelles neutres et la nasalitéRRL, XIII (6), 5671968
3Andrei AvramObservații asupra sistemului vocalic al dacoromânei din epoca începuturilor scrisuluiSCL, XIX (2), 971968
3Andrei AvramCu privire la tendința limbii române de a evita vocalele neutre în poziție inițială accentuatăSCL, XIX (6), 5851968
6Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
2Ion DiaconescuInfinitivul lung în secolul al XVI-leaSCL, XVIII (4), 4351967
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
4Ion CoteanuCînd apar fricativele moldovenești ŝ și ẑ?LR, XV (3), 3061966
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
5Elena CarabuleaAcordul după înțeles și prin atracție în limba română vecheLR, XIV (5), 5931965
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
3Alexandru RosettiConsiderații asupra foneticii și fonologiei limbii romîne în secolul al XVI-leaSCL, XV (2), 1271964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
2Bela KelemenCu privire la valoarea fonologică a literelor chiriliceCL, IX (2), 1831964
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
3Andrei AvramDespre dialectologia structuralăLR, XI (6), 6151962
2Bela KelemenContribuții la fonologia graiurilor dacoromîne. Aspectul fonetic și fonologic al unui text din 1768CL, VII (2), 2251962
1Diomid StrungaruContribuții la interpretarea grafiei chirilice. III. Problema „dispariției” lui u final în limba românăLR, XI (5), 5821962
3Emil PetroviciTrăsăturile distinctive ale fonemelor romîneștiCL, VII (2), 2091962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
5Alexandru ZacordonețCurs de limba slavă vecheEditura Didactică și Pedagogică1962
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
1Diomid StrungaruContribuții la interpretarea grafiei chirilice. II. Problema „dispariției” lui i final în limba romînăLR, X (6), 6061961
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
1Emil PetroviciPrefixul slav meridional prĕ- în elementele slave ale limbii romîneSCL, XI (3), 6211960
5Florica DimitrescuDespre pre la acuzativ în limba textelor traduse din slavă în sec. al XVI-leaSCL, XI (2), 2191960
1V. ȘuteuCu privire la i final în limba romînăFD, II, 711960
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3I. StanObservații asupra evoluției ń > i̯ în limba romînăCL, IV (1-2), 491959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
2Ioan PătruțProbleme de fonologie și ortografie II. În legătură cu u̯ și i̯ în limba romînăCL, III, 2551958
3Maria ZdrengheaSlavona „Legendei Duminicii” din Codicele de la IeudCL, III, 1091958
2Andrei AvramConstituirea corelației consonantice de timbru palatal în limba romînăSCL, VIII (1), 551957
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
4Emil PetroviciProbleme de fonologieSCL, VIII (1), 631957
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
3Andrei AvramContribuții la studiul fonologiei limbii romîneSCL, VII (3-4), 1931956
2Emanuel VasiliuCîteva observații asupra sistemului fonologic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 271956
3Emil PetroviciFonemele limbii romîneLR, V (2), 26-371956pdf
6Emil PetroviciSistemul fonematic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 71956
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
2A. AvramAsupra clasificării vocalelor romîneștiSCL, VI (3-4), 2091955
3Emil PetroviciContribuții la studiul fonemelor limbii romîneSCL, VI (1-2), 291955
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
10Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
9Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
1Gr. Gr. ScorpanO problemă de fonetică veche românească. Diftongul ea urmat de e în textele sec. XVIBIFR, II, 271935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
8Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
7Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
3Iosif PopoviciVocalele româneştiEditura Ardealul1927
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
9Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 251-2841922-1923pdf
4Sextil PușcariuContribuțiuni fonologiceDR, III, 3781922-1923pdf
3Iosif PopoviciFiziologia vocalelor româneşti Ă şi ÎEditura Ardealul1921
2Theodor CapidanOriginea vocativului în -leDR, I, 1851920-1921pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].