Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Profesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşene

Autor:
Publicația: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 48
ISBN:978-606-772-139-3
Editori:Petre Gheorghe Bârlea
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgovişte
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Henry Fairfield Osborn
  • From the Greeks to Darwin
    An Outline of the Development of the Evolution Idea
  • De la greci la Darwin
    Schiță a dezvoltării ideii de evoluție
Macmillan; Casa Editorială „Demiurg”1913; 2014 (trad.)
8James Mark Baldwin
  • Darwin and the Humanities
  • Darwin și științele umaniste
Review Publishing Co.; Casa Editorială „Demiurg”1909; 2015 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: