Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hipercorectitudinea. Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare

Autor:
ISBN:9739312950
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Coperta:

Citări la această publicație: 25

0Sorin GuiaPalatalizarea consoanelor labiale în româna vorbită dialectalăCCI, 6, 329-3392020pdf
3Eugen Simion (coord.)Enciclopedia literaturii române vechiFundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române2018
0Mihaela GheorgheUn filolog al timpului nostruGafton DHC Pitești, 552017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
0Petre Gheorghe BârleaAlexandru Gafton între lingvistica diacronică şi ştiinţele bio-socialeGafton DHC Târgoviște, 292016pdf
0Raluca Felicia TomaAlexandru Gafton – o personalitate a filologiei româneştiGafton DHC Târgoviște, 712016pdf
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
4Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
2Mioara DragomirHronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Probleme de filologieEditura Trinitas2007
10Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui I.L. CaragialeCasa Editorială „Demiurg”2007
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 154

15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
9Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
17Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
16Christian BaylonSociolinguistique: société, langue et discoursNathan1991; 2002
1Francis TollisLa parole et le sens
Le guillaumisme et l'approche contemporaine du langage
A. Collin1991
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
2Adrian TurculețPalatalizarea labialelor f, v, la s(i, z(iALIL, XXXI, 2631986-1987pdf
html
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1Harri MeierPrinzipien der etymologischen Forschung
Romanistische Einblicke
Carl WinterUniversitätsverlag1986
4Ioan FaiciucComentarii ale informatorilor privind variaţia dialectală. Note pe baza NALR–BanatALIL, XXX, 431985pdf
html
1Mariana BaraTipuri de code-switching în bilingvismul aromână-dacoromânăALIL, XXX, 2571985pdf
html
1Marilena TiuganIntegrarea socio-culturală a moldovenilor rezidenţi în BucureştiALIL, XXX, 331985pdf
html
16Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
2Stelian DumistrăcelFonetisme perceptibile și nonperceptibile pentru informator și rezultatele anchetei dialectaleSCL, XXXIII (5), 3751982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Andrei AvramCu privire la cronologia transformării în africate a oclusivelor (pre)palatale în graiurile dacoromâneSCL, XXX (3), 1991979
2Marilena TiuganThe pronounciation of the diphthong [i̯a] in the Speech of Bucharest City CommunityRRL, XXIV (5), 4911979
2Rodica MihailăL’interaction linguistiqueRRL, XXIV (4), 4131979
5Constantin Ciuchindel (ed.)Psaltirea Hurmuzaki1979
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Marilena TiuganThe Depalatalization of d before e. A Sociolinguistic ApproachRRL, XXIII (supl.), 551978
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
4Marilena TiuganSociolinguistic analysis of a phonological variableRRL, XXII (4), 4311977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
4G.R. CardonaIntroduzione all'etnolinguisticaIl Mulino; UTET1976, 1980, 1985; 2006
3Gheorghe ChivuAlternanța ѫ – ѧ în textele vechi româneștiLR, XXV (2), 1811976
3Roman JakobsonSix leçons sur le son et le sensÉditions de Minuit1976
9Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
1Dorin UrițescuOriginea lui ĕ (ă) precedat de consoane cu timbru palatal și de i̯ în limba românăSCL, XXIV (4), 4491973
3Dorin UrițescuObservații asupra unor fenomene dialectale românești: e > i̯e; ḱ, ǵ > ć, đSCL, XXIII (2), 1591972
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
5Petru NeiescuÎn legătură cu palatalizarea labialelorCL, XVII (2), 2271972
3Stelian DumistrăcelAdaptarea fonetică a neologismului în graiurile populare româneşti. Acomodarea, asimilarea, propagarea, diferenţierea şi disimilarea sunetelorALIL, XXIII, 51972pdf
html
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
3Jean PaulusLa fonction symbolique du langageDessart & Mardaga1969
3Andrei AvramLa voyelle [u] dans umbla, umfla, umple(a) et quelques questions connexesRRL, XIII (1), 731968
2Andrei AvramLa diphtongaison de [é], [ó] et le passage de [ă] à [î] en daco-roumainRRL, XIII (5), 3971968
2Andrei AvramSur le rapport entre les voyelles neutres et la nasalitéRRL, XIII (6), 5671968
3Andrei AvramObservații asupra sistemului vocalic al dacoromânei din epoca începuturilor scrisuluiSCL, XIX (2), 971968
3Andrei AvramCu privire la tendința limbii române de a evita vocalele neutre în poziție inițială accentuatăSCL, XIX (6), 5851968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
10Florica DimitrescuIntroducere în fonetica istorică a limbii româneEditura Științifică1967
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
4Ion CoteanuCînd apar fricativele moldovenești ŝ și ẑ?LR, XV (3), 3061966
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
6Romulus TodoranO problemă de dialectologie istorică: ĉ > ŝ și ĝ > ẑ în graiurile moldoveneștiCL, X (1), 851965
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
3Alexandru RosettiConsiderații asupra foneticii și fonologiei limbii romîne în secolul al XVI-leaSCL, XV (2), 1271964
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
1Emil PetroviciRezistența sistemului fonologic la o puternică influență fonetică străină. În legătură cu sonantele „silabice” istroromîne r̥, n̥, m̥CL, IX (1), 351964
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
1Andrei AvramObservații asupra fonologiei graiului din ScărișoaraCL, VIII (2), 2151963
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
4Gr. RusuProbleme de morfonologie în Atlasul lingvistic romînCL, VIII (1), 591963
1Ioan PătruțSubstantivele slave în -o devenite în limba romînă feminine în -ăCL, VIII (1), 791963
1Matilda Caragiu MarioțeanuSistemul fonologic al aromîneiSCL, XIV (3), 3131963
7Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
3Andrei AvramDespre dialectologia structuralăLR, XI (6), 6151962
2Bela KelemenContribuții la fonologia graiurilor dacoromîne. Aspectul fonetic și fonologic al unui text din 1768CL, VII (2), 2251962
3Emil PetroviciTrăsăturile distinctive ale fonemelor romîneștiCL, VII (2), 2091962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
5Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
1Dimitrie MacreaO veche controversă lingvistică: Palatalizarea labialelor și tradiția limbii noastre literareCL, VI (1), 311961
5Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
15Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5Emil Petrovici„Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în dialectul istroromînCL, V (1-2), 91960
3Valeriu RusuTermeni pentru denumirea tifosului (pe baza ALR)FD, II, 2091960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
1Béla KálmánRemarques sur quelques isoglosses dialectalesCL, III supl., 2391958
2Ioan PătruțProbleme de fonologie și ortografie II. În legătură cu u̯ și i̯ în limba romînăCL, III, 2551958
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
2Andrei AvramConstituirea corelației consonantice de timbru palatal în limba romînăSCL, VIII (1), 551957
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
4Emil PetroviciProbleme de fonologieSCL, VIII (1), 631957
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
3Andrei AvramContribuții la studiul fonologiei limbii romîneSCL, VII (3-4), 1931956
4Boris CazacuDespre procesul de diferențiere în graiul unei comune (Meria – reg. Hunedoara)SCL, VII (3-4), 2451956
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
2Emanuel VasiliuCîteva observații asupra sistemului fonologic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 271956
3Emil PetroviciFonemele limbii romîneLR, V (2), 26-371956pdf
6Emil PetroviciSistemul fonematic al limbii romîneSCL, VII (1-2), 71956
2Emil PetroviciProblema moștenirii din romanica comună a corelației palatale a consoanelor în limba romînăSCL, VII (3-4), 1631956
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
2A. AvramAsupra clasificării vocalelor romîneștiSCL, VI (3-4), 2091955
3Emil PetroviciContribuții la studiul fonemelor limbii romîneSCL, VI (1-2), 291955
10Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
9Jean AitchisonLanguage Change
Progress or Decay?
Cambridge University Press1950; 1991; 2001; 2012
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
9Gheorghe IvănescuConstituirea unei fonetici care să nu fie fiziologie și acusticăBIFR, V, 551938
7Gavril IstrateGraiul satului Nepos (jud. Năsăud)BIFR, IV, 501937
4M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
7Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
4Jules MarouzeauLexique de la terminologie linguistiqueLibrairie Orientaliste Paul Geuthner1933
11Sextil PușcariuConsiderațiuni asupra sistemului fonetic și fonologic al limbii româneDR, VII, 1-551931-1933pdf
8Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
7Sextil PușcariuMorfonemul și economia limbeiDR, VI, 211-2431929-1930pdf
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
2I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (2), 2961928
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
3Alexandrina IstrătescuTexte populare din județul PrahovaGS, III (1), 1531927
2I. I. StoianTexte folklorice din Rîmnicul-SăratGS, III (1), 1011927
3Iosif PopoviciVocalele româneştiEditura Ardealul1927
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
4Sextil PușcariuContribuțiuni fonologiceDR, III, 3781922-1923pdf
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf
3Iosif PopoviciFiziologia vocalelor româneşti Ă şi ÎEditura Ardealul1921
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
11Antoine MeilletIntroduction à l’etude comparative des langues indo-européenesHachette; Cambridge University Press1903, 1908, 1912, 1924, 1937; 2010
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].