Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiul din Țara Oașului

Autor:
Editura:Atelierele Socec
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 23

1Natalia LazarConsiderații privind obiceiurile la naștere în Țara OașuluiBSLR, XXVII, 3892018pdf
1Victorela NeagoeDespre desinenţa dialectală -i la persoana 1 şi a 3-a sg. a imperfectului indicativLR, LXVI (3), 3772017pdf
3Iulia MărgăritDerivate discutabileSIL5, 1292015pdf
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Iulia MărgăritUnitatea limbii române (noi argumente)SID15, 2352014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Iulia MărgăritDespre suprapunerea valorică a unor prefixe des- / ne- LR, LXII (1), 31-372013pdf
html
1Iulia MărgăritO veche relaţie prefixală. a- / în- şi reflexele ei în lexicul dialectalSID14, 2622012pdf
7Oliviu FelecanObservaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul RomânieiDirecții, II, 2192012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
1Mihaela GrigoreanExercice d’herméneutique transdisciplinaire de quelques toponymes du Pays d’OaşICONN 1, 4412011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
0Ancuța NegreaLa terminologie des nocesAUV, VII2009pdf
1Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].