Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivate discutabile

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 129
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Dérivés discutables]
Ce travail rattache une série de lexèmes que le DLR appelle des «dérivés» à la classe des dérivés discutables. Ce sont des lexèmes qui soulèvent des difficultés d’interprétation, puisque leur analyse lexicale pose des problèmes. Ainsi, les mots en question ont été répartis en fonction de leur tranche terminale, qui est considérée comme un composant ayant participé à la constitution de ces lexèmes : -otean (?), -igan, -icuţă (?). La difficulté d’interprétation de ces unités lexicales est due à l’impossibilité de savoir quel est le suffixe de ces lexèmes et, quelquefois, quel est leur radical.
L’auteur apporte des réponses à ces questions, en proposant plusieurs hypothèses pour la constitution de ces mots, comme par exemple dans les cas où ces unités lexicales résultent des procédés lexicaux suivants : l’analogie, la dérivation par la fausse segmentation, l’analogie accompagnée de la substitution du suffixe (ce dernier procédé étant provoqué par les exigences de la rime dans les créations populaires versifiées).
Cuvinte-cheie:
  • compatibilitate derivativă, derivare secundară, tip de derivare, component, serie derivativă
  • compatibilité dérivative, dérivé secondaire, type dérivatif, composant, série dérivative
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 7

7Iulia MărgăritPe marginea unui glosar dialectal. Atestări „involuntare” (II)FD, XXXII, 95-1022013pdf
9Iulia MărgăritAtestări „involuntare”FD, XXX, 27-332011pdf
18Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: