Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atestări „involuntare”

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXX, p. 27-33
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Involuntary occurrences]
Identifying some situations defined by the title, at the level of a lexical work (i.e. Glosar regional by V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu [1961]), is at the basis of the current paper. Therefore, we have analysed the lexical elements identified at the level of quotations and definitions, elements that were supposed to be included in the corpus of terms, but they were left out due to one reason or another. The evaluation of such cases casts evidence upon the disadvantaging conditions for the respective linguistic domain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 9

0Iulia MărgăritCâteva observaţii privind formarea cuvintelor în limba română actualăLR, LXVIII (3), 3752019pdf
1Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceFD, XXXVI, 2222017pdf
html
0Iulia MărgăritNote etimologiceLR, LXV (1), 222016pdf
0Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LXIV (3), 3422015pdf
0Iulia Mărgărit„Atestări involuntare” (IV). Pe marginea unui glosar dialectalLR, LXIV (4), 559-5672015pdf
3Iulia MărgăritDerivate discutabileSIL5, 1292015pdf
0Iulia MărgăritCâteva observaţii asupra vocabularului din satul Racoviţa, jud. TimişNeamțu, 4192015pdf
4Iulia MărgăritPe marginea unui glosar dialectal. Atestări „involuntare” (III)FD, XXXIII, 992014pdf
7Iulia MărgăritPe marginea unui glosar dialectal. Atestări „involuntare” (II)FD, XXXII, 95-1022013pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: