Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observaţii asupra vocabularului din satul Racoviţa, jud. Timiş

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 419
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Conformément à l’ouvrage récemment apparu, Glosar de termeni dialectali din satele Racoviţa, judeţul Timiş de Simion Todorescu-Racoviceanu, l’auteur se propose de décrire le parler de la localité mentionneé. En étudiant de près la structure stratifiée du parler (archaïsmes d’origine latine, anciens emprunts slaves, emprunts ultérieus des langues avoisinantes, créations internes), l’ouvrage rélève la physionomie clairement contourée et conservée du vocabulaire local, en repousant, momentanément, la théorie de l’effacement (total) des particularítés régionales et le nivellement des parlers sous l’ínfluence de la langue littéraire.
Cuvinte-cheie:
  • realitate dialectală, cuvânt titlu, derivat, derivativ, creaţie internă
  • réalité dialectale, mot-titre, dérivé, dérivatif, création interne
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

7Iulia MărgăritPe marginea unui glosar dialectal. Atestări „involuntare” (II)FD, XXXII, 95-1022013pdf
1Adrian ChircuUn vechi sufix adverbial regional: -ulSID14, 642012pdf
9Iulia MărgăritAtestări „involuntare”FD, XXX, 27-332011pdf
18Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
7Iorgu IordanNote sintacticeSCL, I (2), 2691950
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: