Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pe marginea unui glosar dialectal. Atestări „involuntare” (II)

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 95-102
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[On a Dialectal Glossary. “Involuntary” Occurrences (II)]
The author re-discusses the aspect of “involuntary” occurence that had been previously dealt with in an article that was published in 2011, because it represents the same problem. This time, it is about words that were identified in Glosar din Ţara Haţegului by Ar. Densusianu, but not in the corpus, but in the glosses made by the author. Due to the importance of these signaled elements, the author amplifies the discussion from 2011.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 3

9Iulia MărgăritAtestări „involuntare”FD, XXX, 27-332011pdf
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
13Simion Florea MarianInsectele în limba, credințele și obiceiurile românilor
Studiu folcloristic
Institutul de arte grafice Carol Göbl1903

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: