Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre suprapunerea valorică a unor prefixe des- / ne-

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Gramatică, p. 31-37
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľ article discute une particularité inédite du préfixe des-: sa valeur négative identique à celle du dérivatif spécialisé: ne-. La nouvelle valeur commentée représente un fait commencé dans la langue ancienne, avec extension en diachronie et en synchronie. Elle a été repéré même aux minoritaires roumains en Bulgarie, dans les recherches récemment effectuées sur la rive droite du Danube.
Cuvinte-cheie:
  • derivativ, extensiune de sens, inovaţie, semantism
  • dérivatif, extension de sens, innovation, sémantisme
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

12Iulia MărgăritNoi comentarii etimologice și semanticeEditura Academiei2010
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: