Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La terminologie des noces

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, VII
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:In the south-east European languages, several onomasiological lexical fields have been delimited, in which we can discover tendencies of parallel semantic development for several terms of different origin.
The terminology of the wedding can be analyzed from this perspective. In the case of the south-east European languages, the parallel semantic tendencies are present as: development of identical meanings by different words in different languages, naming the same reality; borrowings in several languages of the same meanings of a polysemantic word.
Cuvinte-cheie:sister-in-law, brother-in-law, son-in-law, husband, father-in-law, mother-in-law, parents of the son-in-law / of the daughter-in-law, God-parents
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

33Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: