Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicale şi etimologice

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 321-328
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ausgehend von einigen Sammlungen von Mundart- und Folkloretexten sowie von landschaftlichen Glossarien, weist der Autor hin auf eine Reihe von Wörtern hin, die in den Wörterbüchern nicht verzeichnet sind oder nur für einige Gebiete bekannt waren. Bei vielen werden auch Vorschläge zur Klärung über Etymologie gemacht.
Cuvinte-cheie:
  • cuvânt, sens, dialect, grai, derivat, sufix, etimologie, lexic
  • Wort, Bedeutung, Dialekt, Mundart, Ableitungwort, Suffix, Etymologie, Lexik
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
6Mihai C. BăcescuPăsările în nomenclatura și viața poporului românEditura Academiei1960
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: