Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O veche relaţie prefixală. a- / în- şi reflexele ei în lexicul dialectal

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 262
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The study follows the relationship between the two formants at the dialectal level. The author presents them from the diachronic perspective and analyzes their distribution in the sout areas of Daco-Romanian dialect (Oltenia, Muntenia, Dobrogea) and the way they superposed their values, or, later on evolved differently.
Cuvinte-cheie:
  • formanţii prefixali a-/în-, perspectiva diacronică, valori dia- lectale, evoluţie inegală
  • a-/în- prefixal formants, the diachronic perspective, dialectal values, different evolution
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

3Iorgu IordanVerbe romînești nouăBIFR, IX, 201942
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: