Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cu privire la repartiția graiurilor dacoromîne

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XV (3), p. 317
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Luminița BotoșineanuO aplicație la teoria trăsăturilor dialectale tipice. Cazul unor graiuri de tip moldovenesc din două sate de romano-catolici din zona RomanuluiPhil. Jass., XVI (2), 312020pdf
html
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
0Mircea FarcaşPhonomorphologische Merkmale des Maramurescher Subdialektes der rumänischen SprachePhil. Jass., VI (1), 47-552010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].