Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O aplicație la teoria trăsăturilor dialectale tipice. Cazul unor graiuri de tip moldovenesc din două sate de romano-catolici din zona Romanului

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVI (2), Secțiunea Philologia Perennis, p. 31
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
4Adrian TurculețVariantele regionale ale românei standardFD, XII, 1791993
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: