Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 6, p. 55-64
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:Cet ouvrage présente certains aspects de la palatalisation des labiales enregistrée dans l’espace dialectal moldave à l’occasion des enquêtes menées pour le Nouvel atlas linguistique roumain par régions. Moldavie et Bucovine, montrant dans quelle mesure les données des recherches dialectales antérieures se confirment et quelle est l’influence de la norme littéraire sur les phénomènes linguistiques spécifiques au sous-dialecte moldave dans la période contemporaine.
Cuvinte-cheie:dialectologie, géographie linguistique, palatalisation des labiales
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 14

19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
4Ion IonicăPalatalizarea labialelor în OlteniaFD, VIII, 791973
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
7Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: