Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actuală

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Gramatică și fonetică, p. 33
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[On the dialectal treatment of the labiodental consonants f and v in contemporary Romanian]
The present paper presents the findings included in the new linguistic atlases of the regional varieties of Romanian and the results of the personal investigation carried out in 60 points of inquiry and published as a dialectal corpus. The main conclusion is that in some Romanian dialectal areas north of Danube, the labiodental consonants change their place of articulation by turning into spirants or palatal consonants with various stages of articulation, whereas in other areas they stay the same as in standard Romanian.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
4Ion IonicăPalatalizarea labialelor în OlteniaFD, VIII, 791973
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: