Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Palatalizarea consoanelor labiale în româna vorbită dialectală

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 6, p. 329-339
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:[Labial Consonants in Romanian Dialects]
In the present study we aim to synthesize the phenomenon of palatalization of labial consonants in Romanian, starting both from the data collected during the dialectal surveys organized for the Romanian linguistic atlases, and from those collected by students in the Seminar of Dialectology and Sociolinguistics from the Faculty of Letters. The purpose of our contribution is to provide the reader with an overview of the evolution of this phenomenon until the beginning of the 21st century, in various areas of Daco-Romanian.
Cuvinte-cheie:labial consonants, palatalization, dialectology, spoken Romanian, current Daco-Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: