Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba română

Autor:
Publicația: Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice
ISBN:978-973-8953-49-9
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Die Beziehung zwischen dem ungarischen und slawischen Element im Rumänischen]
Die Erforschung der Arten in denen der lexikale Entlehnung zwischen unterschiedlichen Sprachen, die sich in Kontakt befinden, stattfindet ist sehr wichtig, nicht nur aus der Perspektive der Sprachgeschichte oder der Kulturanthropologie, sondern auch für die allgemeine Linguistik.
Demzufolge zeigt die Bezeichnung „mehrfache Ethymologie“, manchmal, aus objektiven Gründen (angefangen mit dem formalen Aspekt des aufgenommenen Wortes, über die Insuffizienz der Texte, die kleine Anzahl von Texten und bis zu den engen Beziehungen zwischen den sich im Kontankt befindenen Sprachen), eigentlich nur die Unfähigkeit der genauen Zuordnung und präzise Beschreibung eines Wortes in die aufnehmende Sprache. Neben den Fällen in denen die oben angedeutetete Bezeichnung rechtfertigt werden kann, – aber auch dann nur wenn die grobe Schlussfolgerung aufgenommen wird – und den Fällen in denen die diachronische Kompenente in der Argumentation den primären Platz einnimmt, gibt es zahlreiche Situationen in denen eine ausführliche und mit grosser Sorgfalt durchgeführte Analyse den fremdsprachlichen Einfluss rafienieren könnte und dadurch die eigentliche Herkunft des besprochenen lexikalen Elements klar gedeutet werden kann.
Anhand einiger Beispiele, insbesondere aus dem 16. und 17. Jahrhundert, versuchen wir in unserem Beitrag die Beziehungen zwischen dem slawischen und dem ungarischen Einfluss auf die rumänische Sprache hervorzuheben.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

0Lucian ChișuUn recent membru al „Şcolii lingvistice de la Iaşi”: Profesorul Alexandru GaftonGafton DHC Târgoviște, 522016pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Alexandru GaftonCaracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra româneiDimitrescu – Niculescu, II, 443-4602013pdf

Referințe în această publicație: 23

23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
3Constantin FrâncuElemente germane (austriece) în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg (II)AUI, XLIV-XLV, 51998-1999
3Constantin FrâncuElemente germane (austriece) în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg (I)AUI, XLIII, 1131997
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
9Emese KisÎncadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al limbii româneEditura Academiei1975
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
3L. BalázsAccentul în cuvintele romînești de origine maghiarăCL, IX (1), 671964
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953
5Emil PetroviciNote slavo-române. IIIDR, XI, 184-1931948pdf
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
12Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
11Simeon C. MândrescuElemente ungureşti în limba românăTipografia Curții Regale1892

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: