Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia filozofică românească modernă. Studiu asupra epocii de formare

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 17

0Victor UntilăTraducerea filosofică şi / sau înlănţuirea filosofică a limbilorAtel. Trad., hors série, 251-2622019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Gabriela HajaDepartment of Lexicology – LexicographyClas. mod., 11-182018pdf
html
0Maria-Loredana Trucă ȚancuShort etymological monographs of some marine termsCCI, 5, 2262018pdf
html
0Mariana FlaișerStudiile de terminologie în istoria Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din IaşiClas. mod., 183-1922018pdf
html
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
1Alexandru Gafton, Adina ChirilăPrincipiul diacronic în edificarea normei literareAUI, LXI, 812015pdf
0Dragoș Vlad TopalăInternational scientific terms of the 20th century (1900–1910)GIDNI, 2, 555-5582015pdf
html
0Cătălina Iuliana PînzariuIstoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă Phil. Jass., X (1 supl.), 41-502014pdf
html
0Mariana FlaişerMihai Eminescu în căutarea „cuvântului ce exprimă adevărul”Phil. Jass., X (2), 25-312014pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena Dănilă TambaSoluţii etimologice pentru adjectivele neologice în -icesc, propuse de Dicţionarul AcademieiCult. ident.2013pdf
html
0Mariana FlaişerThe role of translations in the structuring of Romanian scientific languageLDMD, 1, 88-932013pdf
html
0Mariana FlaișerRomânii şi mirajul ItalieiDiaspora cult.2013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Ana Maria CozgareaLa contribution de l’élément français à la formation de la terminologie roumaine désignant l’énergie électrique et ses applications aux XVIIIe et XIXe sièclesAtel. Trad., 14, 2752010pdf
html
4Angela Bidu-VrănceanuModernizarea lexicului specializat. Puncte de vedereControverse, I, 1912010pdf
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Recenzii la această publicație: 1

Alexandru GaftonAUI, XLIV-XLV, 197-1991998-1999

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].