Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hipercorectitudinea. Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)

Autor:
ISBN:9731256894
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timişoara
Anul:

Cuprins:

• Lămurire
I. Privire generală
II. Preliminarii
III. Fundamente conceptual-teoretice
IV. Palatalizarea labialelor
V. Velarizarea
VI. Concluzii
• Bibliografie

Coperta:

Hipercorectitudinea

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].