Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Introducere în fonetica generală și românească

Autor:
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Alexandra BîjaNon-Native Interpretation and (Re)Production of SL/FL Sounds. Case Study: Korean and RomanianStudia UBB, LXV (1), 117-1342020html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Sorin GuiaSociolinguistic aspects in the study of spoken dialectal languageLDMD, 6, 347-3582018pdf
html
1Adrian TurculețContribuţii prozodice la descrierea şi delimitarea varietăţilor regionale ale românei literare vorbiteALIL, LVII, 3652017pdf
html
1Alexei Chirdeachin, Nicanor BabârăContribuţii la studiul structurilor fonetico-fonologice consonantice compuse (în baza materialului limbilor română şi engleză)SIL6, 75-852017pdf
3Cristina Bleorțu, Alba García Rodríguez, Alina-Viorela PrelipceanEl estudio de la variación lingüística en el norte de Rumanía: un reto para investigaciones futurasAUS, 28 (1), 125-1332017pdf
html
1Alexei Chirdeachin, Nicanor BabârăParametri acustici ai unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba englezăSIL5, 842015pdf
0Alina-Mihaela PricopWhat do the Romanian dictionaries say about ‘stress’ and ‘accent’?GIDNI, 1, 265-2722014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
1Silvia Monica FeraruThe Comparisons between the Formant Values in French and RomanianDR, s.n., XVII (2), 124-1302012pdf
html
1Petru ZugunUnităţi fonetice în sandhi (extern). Diftongi, triftongi şi cuatruftongi specifici. Semivocale şi silabe specificeAUI, LII, 113-1262006pdf
0Alexei ChirdeachinDespre unele particularități acustice ale semioclusivelor prepalatale în română și englezăLRM, XV (12), 642005pdf
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].