Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sociolinguistic aspects in the study of spoken dialectal language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 6, p. 347-358
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:In gathering dialectic linguistic material, along with the aspects concerning diatopic variation, we also need to consider issues pertaining to diastratic, diageneratiuonal and diasexual variation. Both in preparing a dialectal survey and in describing linguistic phenomena, we have to follow aspects related to sociolinguistic variables that can afford us to observe the context and category of speakers in which some archaic phenomena are preserved; last but not least, the subjects they evolve in under the influence of literary language are also of interest to us.
Cuvinte-cheie:spoken language, sociolinguistics, diastratic variation, diagenerational variation, dialectology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

2Sorin GuiaAspecte sociolingvistice și tipuri de texte în Arhiva de limbă vorbită a Seminarului de Dialectologie și SociolingvisticăAUI, XLIX-L, 2572003-2004
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
3Ion-Horia BîrleanuCurs de dialectologie românească
I. Probleme teoretice
Editura Universităţii2000
15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
4Boris CazacuUn aspect al cercetării interdisciplinare: sociolingvisticaFD, VIII, 111973
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: