Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unităţi fonetice în sandhi (extern). Diftongi, triftongi şi cuatruftongi specifici. Semivocale şi silabe specifice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Secțiunea Fonetică, p. 113-126
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In syntactic phonetics (external sandhi), at the juncture of words, especially in the classical verse based on the fixed measure and poetic or/and musical rhythms, there can appear both the same diphtongs, triphtongs, semivowels and syllables inside whithin the words, and some others, non-existent in words, when considered isolated.
Taking into consideration some Romanian poetic works, we have identified, in sandhi, 13 new diphtongs, 22 new triphtongs, 3 new semivowels (aª, ăª and îª) and new kinds of syllables, inside the words unknown, as yet. Other such phonetic units may be recorded in various texts.
These units show that Speech has its peculiar phonetic features, vis-à-vis de Language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

15Adrian TurculețIntroducere în fonetica generală și româneascăCasa Editorială „Demiurg”1999
1G. I. TohăneanuSinereza și capcanele eiSCL, XXXVII (2), 1581986
6Alexandru Rosetti, Aurelian LăzăroiuIntroducere în foneticăEditura Științifică și Enciclopedică1982
2Maria Mărdărescu-TeodorescuSemioclusivele românești în fonetica sintactică (în sandhi)FD, IX, 991975
1Emil PetroviciForme absolute și forme conjuncte (în sandhi) ale cuvintelor în grafia obișnuită și în transcrierea foneticăFD, III, 571961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: