Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: Numeri

Autori:
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Studiu lingvistic asupra cărții a patra (Numerii) din Biblia de la București (1688), în comparație cu Ms. 45 și cu Ms. 4389 (Vasile Arvinte)
  • Indice de termeni
  • Cuprins
  • Ordinea cărților biblice – abrevieri
  • Bibliografie. Alte referințe. Abrevieri
Notă asupra ediției
Texte
  • Coloana I: Facsimile după ediția din 1688 (p. 93-124) (clișee de la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române)
  • Coloanele II–IV: Texte transcrise de Ion Florea. Text stabilit de Vasile Arvinte și Ioan Caproșu
  • Coloana a V-a: Versiune modernă de Paul Miron
  • Note (Ioan Caproșu)
  • Comentarii (Paul Miron și Elsa Lüder, cu colaborarea lui Alexandru Andriescu, pentru circulația motivelor biblice în literatura română)
  • Indice (Paul Miron și Elsa Lüder)
• Fotocopii (Ms. 45, f. 60 r. – 77 v.; Ms. 4389, f. 59 v. – 80 r.)
Mulțumire (Vasile Arvinte)
Erată (la Pars III, Leviticus)
Cuprins

Coperta:

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: Numeri

Citări la această publicație: 33

0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Ana-Maria GînsacLes noms propres de la première traduction en roumain de la Septante. Observations sur la catégorie grammaticale du genrePhil. Jass., XII (2), 95-1032016pdf
html
1Ana-Maria MinuțNote morfologice pe marginea manuscrisului 45. Particularități semantice și gramaticale ale adjectivelorTDR, VIII, 55-632016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
1Florentina NicolaePerspectivă diacronică asupra unor cuvinte rare din limbajul biblic românescSIL5, 370-3782015pdf
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Anuța-Rodica ArdeleanCâmpul lexico-semantic al numelor de plante din tradiția biblică românească. Analiză semicăExplorări, III, 39-492014pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușZoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbaticeExplorări, III, 1272014pdf
0Elena-Cristina PopaUn document de consolidare a limbii române literare – Biblia de la București (1688)Explorări, III, 3572014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Ancuța-Rodica ArdeleanTermeni fitonimici neatestați în dicționare. Inventar comentatMunteanu, 147-1592013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiAspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneștiExplorări, II, 552012pdf
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușProblematica traducerii unor nume de animale în tradiția biblică româneascăExplorări, II, 332012pdf
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
0Petre SemenObservații critice cu privire la traducerea Bibliei de la 1688TDR, I, 135-1462009pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].