Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫ

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IX (2), p. 151-166
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Metropolitan Dosoftei printed Viaţa şi petreacerea svinţilor between 1682 and 1686 in Iaşi. Besides the special value of this printing in the process of the national and cultural revival, Dosoftei’s writing offers an important inedited material to the researchers not only due to the lexical content but also due to the phonetic, morphological and syntactic phenomena that grant uniqueness not only to Viaţa şi petreacerea svinţilor but also to his other works. Some scripts in this text set problems of interpretation regarding their phonologic value. These problems are not characteristic only to Dosoftei’s writings but also to the Romanian texts written in the Cyrillic alphabet. One of the most important is that of interpreting scripts ъ and ѫ that we have analyzed in this article as we consider, according to G. Ivănescu’s research, that Dosoftei established the value of ă for ъ and the value of î (â) for ѫ, a norm adopted in all the following printings with Cyrillic alphabet. These scripts reflect not only certain phonetic rules but also a real pronunciation that can be met even today in the Moldavian speech.
Cuvinte-cheie:old Romanian language, linguistic study, phonetic interpretation, writing aspects
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 17

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
6Alexandru Rosetti, Aurelian LăzăroiuIntroducere în foneticăEditura Științifică și Enciclopedică1982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: