Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Psaltirea în versuri. (1673)

Autor:
Editura:Mitropolia Moldovei și Sucevei
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 50

0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Vasile D. ȚâraCultura ecleziastică, făuritoare și păstrătoare a unității de limbă și de neamTDR, IX, 205-2122018pdf
html
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Gabriela Pană Dindelegan
  • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
  • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
1Eugenia DimaN.A. Ursu, şapte decenii de cercetare academicăALIL, LVI, 732016pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Magdalena IurescuAspects of adjectival inflection in Psalms since 16th till 18th centuryGIDNI, 3, 488-5012016pdf
html
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
1Camelia UșureluComplementele și adjuncții adjectivului în traducerile lui DosofteiDiacronie–sincronie, I, 2032014pdf
1Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
0Gheorghe ChivuLe texte religieux – modèle dans la littérature roumaine ancienne – de la reprise fidèle, par adaptation, vers la laïcisationTDR, V, 51-602013pdf
html
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaePasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?LR, LXI (1), 73-812012pdf
html
1Alin Mihai GhermanUne expérience de versification : Le Psautier de Teodor Corbea (datant d’environ 1700-1710)Syn. Roum., 7, 325-3392012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
1Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 393-4012012pdf
html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Alin Mihai GhermanÎnceputurile exegezei biblice în limba românăExplorări, I, 2082011pdf
0Andrei AvramReflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonăLR, LX (1), 4-92011pdf
html
3Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
0Loredana OpăriucVersiuni ale Psalmilor la Dosoftei și Șerban FoarțăTDR, I, 345-3522009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Gavril IstrateUn plural regional: neutrul în –auăPhil. Jass., III (2), 55-712007pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
2Felicia ȘerbanDin lexicul scrierilor lui DosofteiDR, s.n., I (1-2), 3331994-1995pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].