Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Versiuni ale Psalmilor la Dosoftei și Șerban Foarță

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 345-352
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:One of the most challenging literary attempts is the translation and reinterpretation of the Biblical books. We can read two variants of the Psalms, one from the beginning of the Romanian literature (Dosoftei’s Psalter in verses) and another written by a contemporary writer (Şerban Foarţă). These two works are not only distinct from the original (although not in the spirit of the text), but also considerably different between them. Both variants are highly musical. While Dosoftei’s Psalter multiplies the original text, Foarţă’s poems are closer to postmodern literature, compiling more versions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: