Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicologie biblică românească

Autor:
ISBN:9735018683
Editura:Humanitas
Locul:Bucureşti
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

1. Precizări introductive
2. Observații filologice și lingvistice asupra câtorva dintre textele cercetate
3. Abordare textuală sincronică a structurilor lexicale
4. Abordare textuală diacronică: lexicalizarea în limba română literară a câtorva concepte de sorginte biblică
5. Semnificații ale unei vechi polemici: Andrei Șaguna împotriva lui Ion Heliade-Rădulescu și traducerea Bibliei în limba română
6. Inconsecvență ortografică cu motivație confesională: I(i)sus H(ch)ristos
7. Informații și interpretări eronate privitoare la tradiția biblică românească
• În loc de concluzii
• Sigle și bibliografie
• Lexicologie biblique roumaine (Résumé)
• Postfață
• Indice de cuvinte, forme și sintagme

Coperta:

Citări la această publicație: 95

0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Iraida CondreaEdiții bilingve de texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX – începutul secolului XXAkademos, 59, 109-1142020pdf
0Dora VăetușDinamica lexico-semantică în versiunile biblice româneşti (Ev. Luca, 15, 22-24)Tohăneanu, 386-3952019
0Alexandra Ioana DângăOrthographic particularities of the Orthodox catechetic language form the XXIst centuryGIDNI, 5, 2052018pdf
html
0Roger Cristian SaftaImage and IconELI, 22, 2852018pdf
0Răzvan PerșaA Canonical and Theological Reconsideration of the Document “The Importance of Fasting and Its Observance Today” of the Holy and Great Council of CreteSUBBTO, 63 (2), 105-1372018pdf
1Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi ale limbajului bisericesc (actual)LR, LXVI (4), 5272017pdf
2Georgiana Lungu-BadeaIpostaze ale traductologiei în România (2000-2015)STR, II., 9-442017pdf
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
1Roxana PașcaPrenume de inspirație biblică între sacru și profanICONN 4, 3022017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
2Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1), 79-972016pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuModalizarea, deixisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune românească integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, IV, 1992016pdf
1Cristian UngureanuElemente de discurs religios în traducerile românești ale Paradisului dantescEditura Sapientia2016
0Adrian Tudurachi„Geniul” împotriva „duhului”. Conceptualizarea creativităţii naţionale la începuturile literaturii româneALIL, LV, 1312015pdf
html
2Cristian MoroianuMotivarea internă a relațiilor semantice. Antonimia analizabilăVariația, 2, 2552015pdf
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe first complete translations of the Old Testament in Romanian. Biblical and philological perspectivesGIDNI, 2, 379-3872015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
1George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
2Mădălina UngureanuLe procédé de la glose dans Parimiile preste an (Iaşi, 1683)Phil. Jass., XI (1)2015pdf
html
2Alexandru MihăilăNon-Septuagintal Influences on the Bucharest Bible of 1688TDR, VI, 15-262014pdf
html
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
4Dana-Luminița TeleoacăStructuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară a PsalmilorALIL, LIV, 1112014pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăInovaţia lexicală în textul biblic modern: ‘construcţíe vs deconstrucţie’, ‘identitate vs alteritate’ (II)LR, LXIII (1), 822014pdf
html
0Diana DarabanăThe problem of the truth in Eminescu’s journalismLDMD, 2, 210-2172014pdf
html
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
0Elena Emanuela Chitic CiurciunThe influence of the Frankfurt Septuaginta on the Romanian biblical traditionCCI, 3, 767-7752014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
2Eugen MunteanuMaterial lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)ALIL, LIV, 72014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuComplementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)AUI, LX, 2172014pdf
2Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
0Lucian CarpFundamentarea biblică a terminologiei trinitare la părinții greci ai Bisericii din veacul al IV-leaExplorări, III, 1072014pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
0Marius Daniel CiobotăAffective Valencies of the Homiletic DiscourseTDR, VI, 155-1692014pdf
html
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
1Simona ConstantinoviciElements sémantiques et stylistiques du texte poétique d’Arghezi. La dénomination de la divinitéTDR, VI, 421-4392014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
0Ana-Maria GînsacDespre glosarea numelor proprii în vechile traduceri românești ale BiblieiMunteanu, 380-3882013pdf
0Ancuța-Rodica ArdeleanTermeni fitonimici neatestați în dicționare. Inventar comentatMunteanu, 147-1592013pdf
0Cristian UngureanuNumele lui Iisus Hristos în traducerile româneşti ale Paradisului lui Dante AlighieriBibl. Jass., 4, 1252013pdf
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
1Cristinel MunteanuDespre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică)LRM, XXIII (1-4), 1522013pdf
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
2Dana-Luminița TeleoacăConservatorism şi expresivitate în literatura religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context religiosLR, LXII (1), 46-632013pdf
html
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Ioana RepciucTerminologia descântatului în limba românăMunteanu, 506-5112013pdf
0Iulia MaziluModalități de exprimare ale negației în Șeapte taine a besearecii. Iași, 1644Munteanu, 418-4282013pdf
0Sabina RotenșteinGender Alternations Within the Toponymic Pair Sodom and GomorrahSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
1Simona ConstantinoviciModalităţi de numire a divinităţii în textul poetic arghezianPhil. Ban., VII (2), 134-1512013pdf
html
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiAspecte privind echivalarea termenilor fitonimici în vechile versiuni biblice româneștiExplorări, II, 552012pdf
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăConservatisme et expressivité dans la littérature religieuse. Quelques repères dans la définition d’un style scientifique (didactique) au niveau religieuxBibl. Jass., 3, 55-792012pdf
html
4Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
2Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
1Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf
0Ana-Maria GînsacTeonime biblice românești. TipologieBibl. Jass., 2, 1052011pdf
html
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuAspecte ale traducerii în Biblia de la București (1688) și în revizia lui Samuil Micu din 1795Explorări, I, 612011pdf
1Anuța-Rodica CiorneiAnaliza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în BiblieExplorări, I, 1092011pdf
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușCîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice româneștiExplorări, I, 2592011pdf
3Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios - discurs specializatTDR, III, 335-3442011pdf
html
1Elena SpiridonElemente de gîndire teoretică regăsite în prefeţele textelor traduse sau editate de mitropolitul Veniamin Costache. Problematica traductologicăTDR, III, 143-1482011pdf
html
5Eugen PavelObservații filologice și lingvistice asupra primelor parimiare româneștiDR, s.n., XVI (2), 143-1482011pdf
html
1Eugen PavelLiturghierul în limba română (privire sintetică) LR, LX (1), 127-1382011pdf
html
0Iosif CamarăSingularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicaleTDR, III, 123-1292011pdf
html
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
3Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale traducerii la DosofteiTDR, III, 159-1682011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale lexicului în Parimiile preste an (Iași, 1683)Explorări, I, 3922011pdf
0Ana-Maria GînsacO abordare cognitivistă a numelor proprii biblicePhil. Jass., VI (2), 63-732010pdf
html
1Dragoș MîrșanuA Historical Note on the Romanian Orthodox Spelling of the Name of Jesus: ‘Iisus’, Not ‘Isus’Bibl. Jass., 1, 1492010pdf
html
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Silvia Nicoleta BaltăAspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românescTDR, II, 99-1062010pdf
html
5Cristinel MunteanuExpresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologiceAUG/XXIV, II, 280-2902009pdf
0Loredana OpăriucVersiuni ale Psalmilor la Dosoftei și Șerban FoarțăTDR, I, 345-3522009pdf
html
0Carmen Maria DorlanAlteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la reprezentarea „ereticului” în literatura tipărită în Moldova la mijlocul secolului al XVII-leaLibraria, VII2008pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Silvia Nicoleta BaltăPhil. Jass., V (1), 2262009pdf
html

Referințe în această publicație: 64

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
7Eugen MunteanuInterferențe lingvistice greco-române în actul traducerii (Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, București, 1691)AUI, XLIX-L, 3492003-2004
11Dragoș MoldovanuDimitrie Cantemir între umanism și baroc
Tipologia stilului cantemirian din perspectiva figurii dominante
Cronica2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
29Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
4Eugen MunteanuTipuri de calcuri lexicale în Biblia de la București (1688) și în versiunile preliminare contemporane (cu exemplificări din Cartea înțelepciunii lui Solomon)AUI, XXXVI, 591990
1Eugen MunteanuConfigurația cîmpului semantic referitor la noțiunile din sfera cunoașterii în Biblia de la București în comparație cu originalul grecesc al traduceriiAUI, XXXV, 431989
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (III)LR, XXXVIII (1), 311989
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
2Vasile ArvinteCalcuri lingvistice în cartea “Ieşirea” (PO, BB, Ms. 45, Ms. 4389)ALIL, XXXII, 251988-1991pdf
html
9N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (I)LR, XXXVII (5), 4551988
10N. A. UrsuNoi informații privitoare la manuscrisul autograf și la textul revizuit al Vechiului Testament tradus de Nicolae Milescu (II)LR, XXXVII (6), 5211988
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Corneliu DimitriuDiscontinuitatea în Biblia de la BucureștiLR, XXXIV (5), 3951985
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
6Dragoș MoldovanuMiscellanea philologicaLR, XXXIII (5), 4141984
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
3Maria Purdela-SitaruCalcuri lingvistice în unele texte blăjene din secolul al XVIII-leaLR, XXIX (2), 971980
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
21Gheorghe IvănescuStoria delle parlate popolari e storia delle lingue letterariePhilologica, II1972pdf
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
1V. SolomonDespre calcurile lingvistice din textele bilingve slavo-româneLR, XVIII (4), 3331969
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
4G. MihăilăContribuții la studiul calcului lingvistic (Pe baza textelor bilingve slavo-române din sec. al XVI-lea)SCL, XVIII (5), 5291967
2Petru VaidaCalcul lingvistic ca procedeu de creare a terminologiei filozofice la Dimitrie CantemirLR, XV (1), 31966
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
3G. F. ȚepeleaCîteva precizări în legătură cu izvoarele și glosele Noului Testament de la Bălgrad (1648)LR, XII (3), 2741963
4I. ȘtefanCalcul lingvisticLR, XII (4), 3351963
6Vasile ArvinteDin terminologia corpului omenesc: șold, coapsă, pulpă (pe baza ALR)SCL, XIV (4), 4391963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
6Mihai C. BăcescuPăsările în nomenclatura și viața poporului românEditura Academiei1960
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
4Viorica PamfilCalcuri romîno-maghiare în „Palia de la Orăștie”CL, II, 2091957
24Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
9Antoine Meillet
  • Esquisse d’une histoire de la langue latine
  • Schiţă pentru o istorie a limbii latine
Hachette; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1928; 2014 (trad.)html
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].