Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 280-290
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Rezumat:Our paper aims to point out new things regarding the origin of some Romanian idioms concerning the animal kingdom. In some cases, we will disapprove of the explanations given in dictionaries and/or reference papers, while suggesting original solutions, in some others – we will confirm the ones already given. We were mainly interested in idioms such as: [a visa / a umbla după] cai verzi pe pereţi; a mâna porcii la jir; ce-i în guşă şi-n căpuşă; a auzi câinii în Giurgiu; voinic de rupe mâţa în două etc. What is more, we were interested in drawing some observations concerning the research methodology of the origin of these idioms, especially from the point of view of their form (such as the rhymed idioms).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 12

2Cristinel MunteanuAcuitate auditivă în expresii idiomatice româneștiLRM, XIX (5-6), 942009pdf
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Cristinel MunteanuO expresie regională rară: a-i coace în guşă (cuiva)Frățilă, 395-4022005pdf
33Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
5Gabriel ȚepeleaPentru o nouă istorie a literaturii și culturii române vechiEditura Tehnică1994
6Theodor HristeaDin problemele etimologiei frazeologice româneștiLR, XXXVI (2), 123-1351987pdf
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
3Ioana VintilăObservații asupra expresiilor rimateLR, XII (2), 1711963
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: