Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O expresie regională rară: a-i coace în guşă (cuiva)

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 395-402
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[A rare regional idiom: a-i coace în guşă (cuiva)]
Our paper aims to analyse the origin of a rare idiom, a-i coace în guşă (cuiva) ‘to hate somebody’ (literally: to grow mellow in the crop for somebody), by revealing the way in which it was made up as metaphor. At the same time, we also point out the importance of studying regional idioms, since they entreasure the mentality of the community where they were born and because some of them can help „decipher“ other idioms from language, whose dialectal variants they are.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 2

89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: